A-Z list
Baby Bandito
Watch

Baby Bandito

Baby Bandito

undefined phút/tập

Now showing: Hoàn tất (8/8)

Latest episode: 876

Country: Chile

Genres: Chính kịch, Hình Sự

0/ 5 0 votes
Vietsub #1
Movie plot

Tên anh là Kevin Tapia. Nhưng ở châu Âu, anh được gọi là “IL Baby Bandito”. Đây là câu chuyện về tay trượt ván tiến hành vụ cướp thế kỷ ở Chile.

Show more...