Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 4) ()

Hoàn Tất (11/11)58phút/tập Chính kịch

Trở về Bệnh viện Đại học Totei, Michiko kiên quyết điều trị theo phương pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm trong khi tranh đấu với những đối thủ mới đầy quyền lực.

Show more