Bàn của bếp trưởng (Phần 2) ()

Hoàn Tất (06/06)50phút/tập Tài Liệu

Với sáu đầu bếp biết phá bỏ rào cản này, vấn đề không chỉ là thức ăn. Không chỉ là nhà hàng. Và không bao giờ là nấu ăn theo quy định.

Show more