A-Z list
Chiến Tranh 	Goryeo-Khitan
Watch

Chiến Tranh Goryeo-Khitan

Korea-Khitan War

80 phút/tập

Now showing: Tập 13

Latest episode: 131211

Country: Hàn Quốc

Director: Jeon Woo-sung

Actors: Baek Sung-hyunChoi Soo JongHan Jae-yeongJi Seung-hyunKim Dong JunKim HyukKim Jae-minLee Min-youngLee Si-aLee Won Jong

Genres: Chính kịch

0/ 5 0 votes
Movie plot

Vua Hyeonjong và Kang Kam-chan dẫn dắt Chiến tranh Triều Tiên-Khitan kéo dài 26 năm đến thắng lợi và bắt đầu kỷ nguyên hòa bình ở Đông Á và thịnh vượng ở Cao Ly.

Show more...