Đạo Diễn Trần Trụi: Phần 1 (2019) ()

55 phút 18+

Những năm 1980, ở Nhật, một người đàn ông quyết tâm biến mọi thất bại thảm hại thành cơ hội. Tên ông là Muranishi Toru, và ông là người đã cách mạng hóa ngành của mình.

Show more