Doraemon: Bầu Cử Tổng Thống Là Nobita ()

20 phút Anime
Doraemon: Bầu Cử Tổng Thống Là Nobita Watch Trailer

Quốc gia: Nhật Bản

Đạo diễn: Fujiko Fujio

Truyện ngắn Doraemon

Show more