Homecoming (Phần 2) ()

Hoàn Tất (7/7)32 phút/tập Chính kịch

Jackie thấy mình đang trôi nổi trên một chiếc thuyền giữa hồ, không có ký ức về cách cô ấy đến đó – hay thậm chí cô ấy là ai. Cuộc tìm kiếm danh tính của cô sẽ đưa cô đến trung tâm của Tập đoàn Geist.

Show more