A-Z list
Siêu Mẫu – The Super Models Trailer
Watch

Siêu Mẫu – The Super Models

The Super Models

undefined phút/tập

Now showing: Hoàn Tất(4/4)

Latest episode: 010203

Country: Âu Mỹ

Director: Larissa BillsRoger Ross Williams

Actors: Christy TurlingtonCindy CrawfordLinda EvangelistaNaomi Campbell

Genres: Tài Liệu

0/ 5 0 votes
Vietsub #1
Movie plot

Những năm 1980, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista và Christy Turlington trở thành những biểu tượng thời trang, rồi vượt trội ngành của họ bằng cách đoàn kết. Đây là câu chuyện về cách họ khẳng định sức mạnh và định hình tương lai.

Show more...