Tín hiệu ()

Hoàn Tất (16/16)1g 16phút/tập Chính kịch, Hình Sự, Tâm Lý, Tình Cảm

Dùng một chiếc bộ đàm để liên lạc xuyên thời gian, một điều tra viên ở năm 2015 bắt tay với một thanh tra từ năm 1989 để trừng trị những tội ác và bất công.

Show more